Всеки има право да има семейство

Подробности за проекта „И аз имам семейство”

В Провадия стартира прием на заявления от кандидати за приемни семейства по проект „И аз имам семейство”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”.

Проектът е подписан от кмета на Община Провадия инж.Филчо Филев на 08.12.2011г. Така община Провадия е една от 82-те общини, включени в изпълнението на проекта.

Дейностите по изпълнение ще продължат до 31.10.2013г. През този период община Провадия трябва да създаде организация за ефективното управление и успешното реализиране на проекта.

Общата цел на проекта е да подкрепи  процеса на деинституционализация , като се създаде и реализира устойчив модел на развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирана институция и на деца в риск от изоставяне.Човече