Общински детски комплекс – Провадия

Ивелина Радева – директор

Общинският детски комплекс е педагогическо учреждение за организиране на извънучилищни дейности  в свободното време и през ваканциите за деца и ученици от  община Провадия.

Дейността ни се характеризира с гъвкавост и мобилност на предлаганите форми и програми. Интердисциплинарният подход осигурява взаимодействие в научната, художественотворческата и развлекателната дейност на децата. Детският комплекс е сигурна социална среда за общуване на деца от 6-19 годишна възраст. Ръководството на всички школи е поверено на  млади специалисти работещи с желание, любов и ентусиазъм със своите възпитаници. Набляга се на работата в екип, задоволяват се индивидуалните  способности и потребности на учениците  в областта на науката и изкуството. Всеки учител има лична свобода при реализирането и разширяването на формите  и дейностите.

В ОДК се работи в две направления научно познавателно и художествено. Децата посещаващи комплекса за учебната 2011/2012 са 276 ученика от общината. Наши преподаватели два пъти седмично посещават и училища в селските региони, както и приемни жилища.

Дейности през учебната година:

Школа „Науки за Земята и Космоса”- работи под ръководството на Ивелина Радева с деца и ученици от трети до дванайсти клас. Целта на школата да провокира и развие интереса на учениците към природни науки.  С помощта на ролеви игри и използването на интерактивни методи децата получават информация за различни космически обекти. Изработването на макети на звезди , планети, спътници и др. учениците се докосват до много малки детайли по обектите, които привидно са незабележими. Имат възможността сами да избират темите с които да участват в национални конкурси и конференции.

Клуб „Приказен свят” с ръководител Нина Стойчева работи с 13  деца от първи до четвърти клас. Целите на клуба са да развие и обогати познанията на децата по български език, да ги запознае с приказните светове създадени от най-добрите „майстори на перото”. В процеса на работа учениците развиват уменията си за четене, писане и осмисляне на текстове на български език. С помощта на различни ролеви игри членовете на клуба се учат да създават собствени текстове, да откриват най- интерес ните моменти в приказките и да се превъплъщават в различни приказни герои. Децата развиват уменията си да заучават стихотворения, да рецитират и да се представят, без притеснение, пред публика. Най-даровитите деца участват в празничните програми на тържествата в град Провадия. Стихотворенията и разказите на най-малките ученици участват редовно в регионални и национални конкурси.

Школа „История” с ръководител Нина Стойчева работи с 13  деца ученици от пети до осми клас. Заниманията целят да запознаят децата с важните моменти от световната и българската история и да изградят патриотизъм. В процеса на работата учениците усъвършенстват логическото си мислене. Чрез изработването на хартиени макети на исторически обекти и обработването на историческа информация, участниците успяват максимално да се доближат до миналото и да извлекат поуки за бъдещето.

Школата организира ежегодни общински конкурси свързани с националните празници в България и изложби на изработените макети.

 

 Школа „Гражданско образование” работи с 13 младежи и девойки от девети до дванайсти клас. Целта на обучението е да се помогне на младите хора в процеса на социализирането им. Чрез различни тематични семинари, беседи и ролеви игри се изграждат умения за общуване с институциите и се придобиват знания по българското законодателство. Теми с насоченост към света на младия човек формират характери и дават нови хоризонти пред мечтите на младежите.

Учениците участват в общински конкурси, на които представят позициите си като „граждани на света”.

Дейности през ваканциите

През зимната и пролетната ваканция се предлагат форми, в които децата се учат да танцуват и придобиват театрални умения.

През лятната ваканция децата от школите посещават ученически лагери, където развиват уменията си да създават полезни контакти и да задават правилни въпроси. През лятото на 2011 година учениците взеха участие в детски лагер – село Равда. Там те упражняваха фотографските и комуникативните си умения.Участват,  в еднодневни екскурзии, походи, лятна работа по предварителен график през цялата ваканция. Самостоятелни групи, които занимават и обучават децата във фолклорно , танцово и театрално изкуство.  Лагери са провеждани в местността  Беклемето, Бели Осъм, Царева ливада и др.